Op zoek naar een Trustee van het bouwen in de buurt ?

ATIMMO is de oplossing!

Wij willen dicht bij ons klanten staan. Precies daarom situeert onze portefeuille zich in een omtrek van zowat 10 km rond onze kantoren. Deze werkmethode stelt ons in staat een antwoord te bieden op de meest voorkomende prioriteiten zoals de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, enz.

Op het vlak van de boekhouding

Atimmo garandeert een dagelijkse opvolging van elke mede-eigendom (opvolging van de klanten, leveranciers, aanmaningen, enz.). Opmaak van overzichtelijke lastenafrekeningen. Wij volgen de betaling van de lasten op en verzenden aanmaningen. De boekhoudkundige stukken blijven ter beschikking van de Raad van mede-eigendom met het oog op een controle.

Toegankelijk, beschikbaar en dicht bij u, Atimmo biedt u een onberispelijke service!

Normale algemene vergaderingen

De voordelen van ATIMMO

We stellen de agenda op en regelen de locatie. We stellen ter plekke de notulen van de vergadering op en laten deze aan het einde ondertekenen.

Vervolgens stellen we de notulen van de vergadering op, die we binnen een maand naar de mede-eigenaars sturen. En we voeren de goedgekeurde beslissingen uit.

Voordelen

Het ATIMMO team gebruikt de meest effectieve middelen om zijn klanten van dienst te zijn.

Verhoogde competentie

Verbeterde vaardigheden door voortdurende informatie over alle ontwikkelingen in de sector.

Transparantie

Atimmo wil graag volledige transparantie bieden over het uitgevoerde werk.

Goedgekeurd

De ATIMMO kantoren zijn erkend door het Professional Institute of Estate Agents.

Onze missie betekent ook

technische controle

We brengen bezoeken aan gemeenschappelijke ruimten om na te gaan of er werk is dat moet worden besteld en om te controleren of het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten normaal wordt uitgevoerd.

We beheren technische interventies en claims.

Raden van mede-eigenaarschap

Indien nodig worden er mede-eigendomsraden georganiseerd om lopende zaken te behandelen of om de Statutaire Algemene Vergadering voor te bereiden.

Michel Patti / Bestuurder.
Wil je meer informatie ?

Gebruik ons formulier

Een lid van ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op, dus aarzel niet.

ATIMMO

BTW-NUMMER : BE 466.328.785
RC : 634.502
Bankrekening : BE87 2100 4033 6894
N° IPI : 500508