Het bezitten van een eigendom brengt veel administratief werk met zich mee.

ATIMMO Voldoet aan uw behoeften

Het vak van rentmeester bestaat erin dit patriomonium te beheren en de eigenaar te ontlasten van het gebruikelijke beheer van zijn goederen. De rentmeester (of goederenbeheerder) is dus een professional die in de hoedanigheid van lasthebber alle beheershandelingen van huurpanden stelt voor een eigenaar. Zijn rol is belangrijk aangezien hij rekening moet houden met :

1) Boekhoudkundig beheer

 • inning van huurgelden en lasten bij de huurders
 • opstellen van huurafrekeningen
 • betaling van de facturen, van de onroerende voorheffing en van de afrekeningen van de syndicus
 • uitsplitsing van de lasten
 • opnemen van de meters
 • aanmaning van onbetaalde huurgelden
 • aan de eigenaar doorstorten van de verschuldigde huurgelden

2) Technisch beheer

 • opvolging van de eventuele werken
 • reparaties of herstellingen na schade

3) Administratief beheer

 • indexaanpassing van de huurprijzen
 • briefwisseling met de huurders
 • regelmatig bezoek van de panden
 • vertegenwoordiging van de eigenaar bij de overheid
De rentmeester verbindt zich ertoe regelmatig verslag uit te brengen van zijn beheer en stort aan de eigenaar het beschikbare bedrag van de geïnde huurgelden.. Het is goed om weten dat een samenwerking met een vastgoedprofessional besparingen kan opleveren op het vlak van onbezette panden, onderhoudswerken en het beheer van onbetaalde huurgelden. Kortom, indien u eigenaar bent en niet de tijd hebt om u bezig te houden met uw verhuurd of te verhuren pand, of indien het eigendom te ver gelegen is, zal het feit dat u een beroep doet op een rentmeester u een goed beheer van uw patrimonium garanderen.
Wil je meer informatie ?

Gebruik ons formulier

Een lid van ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op, dus aarzel niet.

ATIMMO

BTW-NUMMER : BE 466.328.785
RC : 634.502
Bankrekening : BE87 2100 4033 6894
N° IPI : 500508