Contact : 32 (0) 2 331 55 10

Atimmo Uccle

Op zoek naar een Trustee van het bouwen in de buurt ? Atimmo is de oplossing!

Wij willen dicht bij ons klanten staan. Precies daarom situeert onze portefeuille zich in een omtrek van zowat 10 km rond onze kantoren. Deze werkmethode stelt ons in staat een antwoord te bieden op de meest voorkomende prioriteiten zoals de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, enz.

Onze missie wordt dagelijks uitgedrukt door :

Op het vlak van de boekhouding

Atimmo garandeert een dagelijkse opvolging van elke mede-eigendom (opvolging van de klanten, leveranciers, aanmaningen, enz.). Opmaak van overzichtelijke lastenafrekeningen. Wij volgen de betaling van de lasten op en verzenden aanmaningen. De boekhoudkundige stukken blijven ter beschikking van de Raad van mede-eigendom met het oog op een controle.

Raden van mede-eigendom

Volgens de noodzaak, zullen Raden van mede-eigendom georganiseerd worden om actuele problemen te behandelen of om Statutaire algemene vergadering voor te bereiden.

Gewone algemene vergaderingen

Wij stellen de agenda op en zorgen voor de plaats waar de vergadering doorgaat. Wij stellen ter plaatse het verslag van de besluiten van de vergadering op en laten dit ondertekenen op het einde van de vergadering Achteraf stellen wij de notulen van de beraadslagingen op en sturen dit binnen de maand naar de mede-eigenaars. Bovendien brengen wij de gestemde besluiten ten uitvoering.

Technische opvolging

Wij bezoeken de gemeenschappelijke delen zodat we de te bestellen werkzaamheden kunnen nagaan en kunnen controleren of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen op een normale manier gebeurt. Wij staan in voor het beheer van de technische interventies en de schadegevallen.

Go to top of page